Title Image

Blog

foto: Jan Buteijn

(On)vrede in de kerk

12:00 06 June in Alles
0

Sinds een aantal jaren ben ik mediator, ik houd mij bezig met conflicten. Dat vertel ik wel eens aan mensen, als ernaar gevraagd wordt. Als ik dan verder uitleg dat ik mij naast conflicten op het gebied van werk en familie ook speciaal richt op conflicten binnen kerken en christelijke organisaties krijg ik verschillende reacties. Niet-christenen fronzen hun wenkbrauwen, kijken verbaasd en vragen of er bij christenen dan ook conflicten zijn.

Christenen reageren anders. Zij kennen de praktijk. Het verbaast mij hoeveel verhalen ik te horen krijgen over ruzie en problemen binnen christelijke gemeenten en organisaties. Vrijwel iedereen die ik erover spreek weet wel voorbeelden te noemen. Het komt overal voor, binnen alle christelijke stromingen en kerkgenootschappen en bij vrijwel alle christelijke organisaties. Dat werd ook nog weer eens duidelijk toen we onlangs in Assen een seminar organiseerden over `Vrede in de kerk’ De aanwezigen kwamen uit heel verschillende geloofsgemeenschappen. Allemaal hadden ze hun eigen verhaal over moeiten, ruzie en verdriet binnen de kerk.

Christenen leven voortdurend in de spanning tussen de Bijbelse opdracht om in vrede te leven en de dagelijkse praktijk van intermenselijke gevoeligheden en ruzies. En dat is niet vreemd, de Bijbel staat vol met conflicten. Het grote punt is ook niet dat er conflicten zijn, het gaat om de manier waarop we ermee omgaan. Het is goed om inzicht te hebben in de oorzaak en de ontwikkeling van conflicten. Het helpt als je weet hoe je zelf reageert bij spanningen en als je weet op welke manier je kunt helpen een conflict te beëindigen.

De deelnemers aan ons seminar in Assen hebben hierover het een en ander geleerd. Ze kijken anders naar de werkelijkheid van ruzie in de kerk. Ze hebben ook geleerd dat omgaan met conflicten een vak apart is. Een vak waarin mensen zich gespecialiseerd hebben. Deze mensen kunnen een belangrijke rol spelen in het goed omgaan met conflicten in een gemeente. Ze zijn beschikbaar! www.vredestichters.nl