Title Image

…als het spannend wordt!

Wat willen we bereiken

Onze droom is dat kerken en christelijke organisaties gezond blijven doordat iedere betrokkene goed om kan gaan met verschillen, ook als het spannend wordt.

Die passie verbindt ons als netwerk van getrainde vredestichters.

Voor wie en wanneer zijn we er

We rusten voorgangers / predikanten, ouderlingen en andere leiders toe in het omgaan met verschillen en de vaardigheid daarin anderen te helpen.

Als het toch spannend is geworden, begeleiden we kerken en christelijke organisaties in het proces van de-escalatie, het herstel van relaties en de oplossing.

Hoe doen we dat

We hebben een aanpak met diverse interventies die ingezet kunnen worden, afgestemd op de situatie.

Voor toerusting zijn dat bv verschillende trainingen, workshops, coaching en seminars. We doen ook de begeleiding van herstelgesprekken, onafhankelijk voorzitterschap of een aanpak om gemeente-breed tot een oplossing te komen.

Wanneer kunnen we helpen?

Spanning tussen voorganger en oudstenraad

Na een periode van 8 jaar is er wrevel tussen de oudstenraad en de voorganger ontstaan. Vanuit de gemeente is er een sterke roep om een missionaire i.p.v. een pastorale voorganger. De oudstenraad probeert wat geforceerd een verandering op gang te brengen, de voorganger voelt dit als een regelrechte motie van wantrouwen…

Gemeenteleden voelen zich niet gehoord

In de kerk is een groepje verontruste leden die al enige tijd bij de leiding aangeeft zich zorgen te maken over de huidige koers. Niet dat het opeens allemaal anders moet, maar ze willen graag met het leiderschap hierover in gesprek. Elke poging daartoe wordt afgewimpeld of leidt tot defensief gedrag. Hoe komen we goed in gesprek?

Conflict tussen gemeenteleden

De muziek heeft de afgelopen jaren een welkome verandering ondergaan. Sinds kort is er een andere muziekleider en ontstaat er spanning tussen de muziek en de zangleiding. Deze spanning beperkt zich niet alleen tot de oefenavond, maar is ook merkbaar op de zondag morgen. Gesprekken met beide kanten heeft niets opgeleverd. Wat nu?

Wat bieden we?

Met passie voor het onderwerp en een flink stuk ervaring in diverse situaties kunnen we op veel verschillende manier ondersteunen. Van sparren, het begeleiden van een aantal gesprekken tot een gemeentebreed traject zijn er mogelijkheden.

Wat we in een specifieke situatie kunnen bijdragen is vooraf moeilijk te zeggen. We komen graag met u in gesprek en bespreken samen de context en wat de beste aanpak zou kunnen zijn.

Toerusting

Er zijn veel verschillende aspecten die een rol spelen in het ontstaan en voorkomen van een conflict. Welke rol speelt iemand die in een meningsverschil betrokken is, wat kan de rol en invloed van een bemiddelaar zijn en hoe mogen we hier naar kijken in het licht van de bijbel?

Met trainingen, workshops en materialen kunnen we helpen om de kennis en daarmee het begrip te ontwikkelen. Dat kan preventief, maar gebruiken we ook als middel tijdens herstelprocessen.

Coaching & Intervisie

Soms is een persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering wenselijk. Persoonlijke coaching of intervisie zijn effectieve interventies die helpen in de ontwikkeling.

Bemiddeling & Begeleiding

In het geval een verschil van mening escalleert, is het verstandig om een onafhankelijke begeleider te betrekken. Iemand die tussen partijen kan bemiddelen, het proces van de-escalatie & herstel kan begeleiden of één van de partijen kan adviseren. Daar hebben we verschillende diensten voor ontwikkeld.

Gemeentebrede aanpak

Daar waar groepen mensen tegenover elkaar lijken te staan, is soms meer nodig dan een paar gesprekken. Zeker als in het (recente) verleden is geprobeerd een probleem in de kiem te smoren, is het niet verrassend dat een probleem later weer opspeelt. Soms in dezelfde hoedanigheid en soms op een heel ander vlak. De oorzaak zit dan dieper en moet grondiger worden aangepakt.

Wij zijn gespecialiseerd in het bemiddelen en begeleiden van heftige conflicten waar het nodig is om alle (groepen) betrokkenen te horen en te helpen om te komen tot herstel.

Quick Scan - Speed Leas

Spanningen in de kerk komen voor. Op zich niet erg, want een gezonde spanning hebben we nodig. Maar wanneer wordt een gezonde spanning ongezond? Op basis van vragen krijgt u zicht op de situatie in uw gemeente en een aantal suggesties voor een vervolg.

Goed Boos

Drie boeken en een internet-cursus over goed boos zijn

Zeer  inspirerend voor iedereen die meer grip wil krijgen op boosheid: Hoe werkt het, wat zegt de bijbel, hoe geef je leiding bij spanningen? Over communicatie bij irritatie met als doel de situatie te bespreken en de relatie te behouden.

Blog