Title Image

Achtergrond

De (post)moderne generatie wordt gekenmerkt door mensen die spiritueel hongerig zijn, die een diepe behoefte hebben aan geborgenheid, die zoeken naar gemeenschap, acceptatie en tegelijkertijd behoud van eigenheid, die vaak ook gebroken zijn en zoeken naar heling.

De gemeente van Jezus Christus is een bijzondere plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hun geloof kunnen beleven, voor elkaar zowel materiaal als immaterieel kunnen zorgen en een stuk veiligheid en geborgenheid kunnen vinden. Dat leidt tot de mogelijkheid om mensen te enthousiasmeren voor het Evangelie, elkaar toe te rusten, elkaar te dienen en uit te gaan naar onze omgeving.

De gemeente van Jezus Christus is ook een plaats waar mensen mens zijn, waar ze werken en brokken maken, waar minder goede eigenschappen wel eens botsen en eigen belangen voor gaan op die van anderen. Hierdoor ontstaan meningsverschillen, ruzietjes of heuse conflicten. Allemaal niet erg zolang er tijdig goed mee omgegaan wordt. Maar helaas worden conflicten vaak niet uitgepraat en worden ze, soms bedekt en soms zeer openlijk bestreden met ‘geestelijke strijdbijlen’. Het gevolg is dat leden en leidinggevenden onderling of ten opzichte van elkaar vertrouwen verliezen en niet meer in staat zijn samen gemeente te zijn die Jezus bedoeld had.

Ten eerste is dit geen getuigenis voor de wereld om ons heen. Maar het legt ook een enorm beslag op de mensen in de gemeente. Ze komen daardoor niet tot hun recht, er is geen openheid en eerlijkheid mogelijk. De geborgenheid waar mensen zo naar verlangen is ver te zoeken. Voor dat men er erg in heeft is er scheefgroei of is er zelfs sprake van een niet functionerende gemeente. ‘Binnen’ is belangrijker geworden dan ‘buiten’, dienend leiderschap glijdt af naar dwingend leiderschap en de eer gaat niet meer naar God, hooguit naar mensen.

De gemeente van Jezus Christus kan bij uitstek de plaats zijn waar vrede is, vrede kan worden gemaakt en vrede kan worden onderhouden. Het zou de plek moeten zijn waar mensen werk maken van verzoening en heling. De plaats waar geborgenheid en veiligheid de weg opent voor herstel. Dat is helemaal niet eenvoudig en kost vaak veel moeite en (nog meer) verdriet. Dit herstel echter brengt mensen weer bij elkaar, brengt mensen dichter bij God en het geeft de mogelijkheid weer die gemeente te zijn die Hij voor ogen heeft.

Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden.