Title Image

Toerusting

Er zijn veel verschillende aspecten die een rol spelen in het ontstaan en voorkomen van een conflict. Welke rol speelt iemand die in een meningsverschil betrokken is, wat kan de rol en invloed van een bemiddelaar zijn en hoe mogen we hier naar kijken in het licht van de bijbel?

Met trainingen, workshops en materialen kunnen we helpen om de kennis en daarmee het begrip te ontwikkelen. Dat kan preventief, maar gebruiken we ook als middel tijdens herstelprocessen.