Title Image

Over ons

Wat willen we bereiken

Onze droom is dat kerken en christelijke organisaties gezond blijven doordat iedere betrokkene goed om kan gaan met verschillen, ook als het spannend wordt.

Die passie verbindt ons als netwerk van getrainde vredestichters.

Voor wie en wanneer zijn we er

We rusten voorgangers / predikanten, ouderlingen en andere leiders toe in het omgaan met verschillen en de vaardigheid daarin anderen te helpen.

Als het toch spannend is geworden, begeleiden we kerken en christelijke organisaties in het proces van de-escalatie, het herstel van relaties en de oplossing.

Hoe doen we dat

We hebben een aanpak met diverse interventies die ingezet kunnen worden, afgestemd op de situatie.

Voor toerusting zijn dat bv verschillende trainingen, workshops, coaching en seminars. We doen ook de begeleiding van herstelgesprekken, onafhankelijk voorzitterschap of een aanpak om gemeente-breed tot een oplossing te komen.

Het netwerk bestaat uit zelfstandige professionals met een passie voor het onderwerp. Eenieder van ons heeft een eigen praktijk en draagt een steentje bij aan het netwerk. Opdrachten worden door één van ons of in combi uitgevoerd naar gelang de benodigde expertise en/of inzet.

We zijn allemaal getraind in het gedachtegoed van Richard Blackburn en werken gezamenlijk aan producten die in onze uitingen en opdrachten worden gebruikt. Uiteraard delen we dezelfde visie.

Peter van Genderen
Houten

Stafmedewerker Nederlands Gereformeerde Kerk en zelfstandig gevestigd mediator en coach. Verbonden aan het project 'Mediation naast Rechtspraak'.

Bert Moolhuizen
Emmen

Bert is zelfstandig mediator, coach en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leidinggeven in kerken en (christelijke) organisaties. Hij verzorgt ondermeer trainingen op het gebied van conflicthantering voor leidinggevenden.

Eddy de Pender
Driebergen

Eddy is coach & mediator. Hij is auteur van de brochure Vuistregels voor Vredestichters en het boek Vrede stichten in de kerk

Gerard van der Schee
Almere

Gerard begeleidt gemeenten als coach in kortere of langere processen of projecten. Vanuit zijn ervaring als voorganger en stafmedewerker bij de Evangelische Alliantie (nu: Missie Nederland) is zijn passie voor gemeenten in spannende situaties en conflicten gegroeid. Dat heeft hem ook tot het schrijven van een cursus en boeken over omgaan met boosheid en verschillen aangezet (www.goedboos.com). Gerard is sinds 2007 betrokken bij Netwerk Vredestichters.

Karin Somhorst
IJsselstein

Karin is cliëntvertrouwenspersoon in de ouderenzorg en heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen in conflictsituaties.

Als kind was ik al geïntrigeerd door ruzies en conflicten en in de verdere loop van mijn leven is de interesse eigenlijk alleen maar gegroeid. Inmiddels heb ik veel conflicten van dichtbij meegemaakt en bij sommige was ik zelf betrokken.

In de loop van de jaren heb ik veel geleerd over de emoties, dynamieken, processen en interventies die te maken hebben met conflicten en ik zet mijn kennis en ervaring graag in ten behoeve van Vredestichters. Het is en blijft een voorrecht als je mensen mag helpen om een verstoorde of verbroken relatie te herstellen, als je mag helpen om orde en rust te brengen in een chaotische, emotionele situatie en als je barrières kunt doorbreken zodat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.

Ger Somhorst
IJsselstein

Ger is adviseur en ondersteunt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Hij faciliteert groepsprocessen, begeleidt teams en coacht individuen. Daarnaast treedt hij regelmatig op als adviseur voor kerken en christelijke organisaties die een spannende tijd doormaken en begeleidt hen in het proces van de-escalatie, herstel van relaties en het zoeken naar duurzame oplossingen.

Ger is sinds 2007 betrokken bij Netwerk Vredestichters.