Title Image

Producten & Diensten

Aanpak & Producten

Als netwerk hebben we de afgelopen 13 jaar op verschillende plekken geholpen om, voor betrokken, een vervelende en soms ernstige situatie in rustiger vaarwater te brengen. Om daarna aan herstel van relaties te werken en te zoeken naar de uiteindelijke oplossing.

Voor de aanpak die we toepassen in kleine en grote(re) begeleidingsprocessen, ligt de basis in de werkwijze die we hebben geleerd van Richard Blackburn, grondlegger van het Lombard Mennonite Peace Center, in Illinois (US). Die basis is: het verzamelen van informatie, toerusting & zelfonderzoek, herstel van relaties, zoeken naar een oplossing en het bewust afronden om opnieuw naar de toekomst te kunnen kijken. Deze zijn verder beschreven in de gemeentebrede aanpak.

Afhankelijk van de situatie en de behoefte, passen we één of meerdere stappen toe. Ook zijn er een aantal interventies die we los kunnen toepassen als de situatie daar om vraagt.

Naast de bijbels achtergrond van conflicten kijken we vaak met een “systeembril” naar de situatie. Die bril helpt om te bepalen welke koers we gaan varen én helpt betrokkenen beter te begrijpen hoe het ontstaan is, hoe het kan worden opgelost en hoe het lan worden voorkomen in de toekomst.

Als het nodig is, kunnen we ook helpen om na te denken over de vraag of er in de kerk of organisatie, rollen of functies zijn die anders ingevuld kunnen worden om gedoe in de toekomst te voorkomen.

We voeren deze projecten uit in zowel evangelische/pinkster gemeenten als protestantse/reformatorische kerken.

 

Hoe kan je het beste beginnen?

Zit je in een situatie waar hulp nodig is, neem dan contact met ons op. We zoeken samen naar een aanpak die bij jouw/jullie situatie past.