Title Image

Bemiddeling & Begeleiding

Bemiddeling & Begeleiding

In het geval een verschil van mening escalleert, is het verstandig om een onafhankelijke begeleider te betrekken. Iemand die tussen partijen kan bemiddelen, het proces van de-escalatie & herstel kan begeleiden of één van de partijen kan adviseren.

In veel van de gevallen wordt een bemiddelaar, en soms een gecertificeerde mediator, ingezet. De bemiddelaar voert en begeleid dan een aantal gesprekken. Meestal eerst met de partijen apart en daarna gesprekken gezamenlijk.

In meer complexe situaties is vaak een procesbegeleider nodig die de afstemming met de partijen doet, verschillende gesprekken en bijeenkomsten organiseert en contact houdt met de opdrachtgever over de voortgang. De procesbegeleider kan ook bemiddelen en in enkele gevallen worden er meer dan één bemiddelaar/mediator bij betrokken.

In specifieke situaties zetten we iemand in als onafhankelijke voorzitter voor een gemeenteavond of voor een langere periode als voorzitter van de oudstenraad.

Welke aanpak voor jouw/jullie situatie het beste is, bepalen we samen met jou.