Title Image

Gemeentebrede aanpak

Hieronder een overzicht van het proces om een gemeente in woelige tijden te begeleiden naar rustiger vaarwater. De gehele gemeente is betrokken en iedereen kan gehoord worden.

01

Afstemming en overeenkomst

Doel
 • Bemoedigen, geven van hoop op herstel
 • Luisteren naar samenvatting van ‘het gedoe’
 • Bespreken welke rol en welke aanpak we als begeleider kan bieden
 • Maken van een overeenkomst mbt randvoorwaarden (inzet, vergoeding e.d.
Tools
 • Offerte en overeenkomst

02

Toerusting & Training

Doel
 • Geven van inzicht over Conflicten & emoties
 • Zelfreflectie & eigen conflictstijlen
 • Onderscheid vergeven, verzoenen en vertrouwen
 • en nog meer…
Tools
 • Theorie en achtergronden
 • Case studies
 • Rollenspelen
 • Netwerk Vredestichters Conflictstijlentest

03

Informatie verzamelen

Doel
 • Informatie / feiten verzamelen, inclusief historie
 • Kennen van verschillende perspectieven
 • Start openheid & communicatie, ook start van herstelproces
 • Welk type conflict en aanscherpen van de aanpak
Tools
 • Enquête
 • Individuele interviews (fysiek of online)
 • ‘Kleine groepen’-gesprekken (gestructureerde dialoog)
 • Spectrum oefening
 • Scan – Niveaus van conflicten – Speed Leas

04

Het verleden een plaats geven

Doel
 • Verlagen van spanning & angst
 • Het verleden een plaats geven – neutraliseren van wat er gebeurd is
 • Begeleid in gesprek met die ander
 • Het laten gaan van pijn en verdriet
Tools
 • Individuele (pastorale) gesprekken
 • Bemiddeling tussen 2 of meer mensen
 • Gestructureerde dialoog in groepen
 • Samoan Circle
 • Luister en Spreekstoel

05

Oplossing

Doel
 • Bouwen aan de toekomst
 • Vinden van oplossingen voor problemen
 • Voorkomen van problemen in de toekomst
Tools
 • Overleg betrokkenen
 • Groepsgesprekken
 • Brainstormen
 • Evaluatie van de afgelopen periode
 • en vele andere…

06

Afronding

Doel
 • Afsluiten van het proces van herstel in de gemeente
 • Bieden van de mogelijkheid om vergeving & verzoening uit te spreken
 • Bieden van de mogelijkheid om als groep en als individu het af te sluiten
 • Samen naar de toekomst te kijken
Tools
 • Geschreven rapportage met bevindingen en aanbevelingen
 • Afsluitende viering rondom Vergeving & Verzoening
 • Nazorg voor individuen en leider