Title Image

Cursus – Vredestichten in de kerk

Cursus – Vredestichten in de kerk

Inleiding

In veel kerken in Nederland (en ook daarbuiten) zijn spanningen. We vinden het op de een of andere manier moeilijk om goed met elkaar om te gaan. Hoewel het in elke organisatie waar mensen samenwerken niet eenvoudig is, lijkt het erop dat het in kerken dieper gaat. We worden door onenigheden, meningsverschillen en conflicten sterk geraakt. Hoe ga je daar mee om? Wat kun je doen? Het is uit dit verlangen dat de brochure Vuistregels voor Vredestichter is geschreven. Een handreiking om als gemeente met elkaar in gesprek te komen over het omgaan met (menings)verschillen.

Doel van de cursus

Leidinggevenden en gemeenteleden toerusten met ideeën en vaardigheden om met verschillen die voor spanning kunnen zorgen in de gemeente om te gaan Uitgangspunt hiervoor is het al eerder genoemde boekje Vuistregels voor Vredestichters.

Inhoud
1. Vredestichter vanuit bijbels perspectief en vanuit systeemperspectief.

Wat zegt de Bijbel hoe we met verschillen om kunnen gaan. Kunnen we ons door de Bijbel laten inspireren om goed om te gaan met begrippen als de balk en de splinter, elkaar aanspreken (vermanen) of accepteren. In hoeverre gaat de ‘lieve vrede’ boven alles. En is het noodzakelijk om alles ‘met de mantel der liefde te bedekken?’

Bij het kijken naar het omgaan met verschillen kun je allerlei brillen opzetten. De systeembril is in dit geval een hele nuttige. We kijken dan naar het geheel van de gemeente en dan met name naar de onderlinge interacties. Conflicten zijn dan niet het gevolg van de persoonlijkheid van iemand, maar van de onderlinge relaties.

2. Vredestichten en je natuurlijke conflictstijl

Op welke manier werkt je natuurlijke conflictstijl mee in het oplossen van meningsverschillen of werkt het juist tegen?
Bij onderlinge spanningen hebben we de neiging om te willen dat de ander verandert. Helaas werkt dat meestal niet constructief. Bij dit onderdeel willen we onderzoeken wat onze rol kan zijn en hoe we constructief kunnen werken aan het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.

3. Vaardigheden voor Vredestichters

Als je weet hoe je er zelf inzit en je weet ook wat je wilt doen om te proberen relaties te verbeteren, dan kan een onhandige uitspraak of handeling gemakkelijk roet in het eten gooien. We kunnen goede bedoelingen hebben, maar dat betekent nog niet dat het goed overkomt bij de ander. In dit onderdeel komen vaardigheden aan de orde als luisteren, feedback geven en feedback ontvangen.

4. Vredestichten: over verzoening en vergeving

Als christen willen graag in goede harmonie met elkaar verder. We horen dan wel eens zinnen als: zand erover, geen oude koeien uit de sloot halen, vergeven en vergeten. We weten ook dat hierin regelmatig fouten worden gemaakt. Of we vergeven te vroeg en dan is er eigenlijk niets veranderd, of we vergeven helemaal niet en dan kan bitterheid en wrok groeien. En wat als de ander de vergeving niet wil ontvangen? In dit onderdeel zoeken we met elkaar naar een bijbelse visie met betrekking tot deze begrippen.

De cursus wordt gegeven door Eddy de Pender. Hij is auteur van het boek Vredestichten in de kerk.