Title Image

Boek – Vrede stichten in de Kerk

Vrede stichten in de kerk

Vrede stichten in de kerk helpt om inzicht te krijgen in oorzaken van conflicten in kerkelijke situaties en hoe je ermee om kunt gaan. De lezer gaat beter begrijpen waarom mensen reageren zoals ze reageren. Vervolgens geeft het boek praktische handvatten hoe je in concrete situaties het beste kunt handelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.vredestichtenindekerk.nl.