Title Image

Intervisie

Waarom intervisie?

Als voorganger, ouderling, coach of leidinggevende kom je in situaties terecht waar mensen het niet met elkaar eens zijn, er pijn, verdriet of verwijt is of er zelfs een heus conflict te betreuren is. De ene keer ben je er om te helpen en de andere keer ben je daar (bewust of onbewust) onderdeel van.
We kunnen het dan met elkaar hebben over ‘hoe je er mee om moet gaan’ en voor dat het weet vliegen de welgemeende adviezen je om de oren. Dat helpt soms maar meestal is er meer nodig om te leren wat effectief is en voor jou werkt. In veel gevallen is je eigen omgeving juist niet de plaats om over situaties te sparren en is het prettig om in een andere setting – ver van huis – zaken met ‘beroepsgenoten’ te bespreken.Wat is het?
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waar je beroep doet op ‘beroepsgenoten’ of collega’s die je helpen om een vraagstuk samen uit te werken. Daardoor krijg je niet alleen handvatten om een bepaalde situatie aan te pakken maar begrijp je ook je eigen reactie en handelen beter zodat je daarvan leert en kunt gebruiken in een volgende situatie.

 

Wat is het doel?

Het doel is om bewust te worden van je reacties en handelen in een bepaalde situatie, om te ontdekken welke werkwijze voor jou effectief is en om vaardigheden te ontwikkelen.Hoe werkt het?
Intervisie vindt plaats binnen een intervisiegroep met vaste deelnemers die meerdere keren bij elkaar komt. Door de herhaling en vaste deelnemers is er sneller een veilige omgeving wat de intervisie bevordert.
Er zijn verschillende methoden en de kern is dat één iemand in de groep per sessie één case voorbereidt. Het liefst een actuele en nog ‘lopende’ situatie. Diegene de case voorbereidt, legt deze voor aan de groep waarbij anderen uit de groep vragen stellen. Eerst verduidelijkende vragen over de situatie en later over motivaties achter het denken, het beschouwen en het handelen van de inbrenger. Het is de bedoeling dat door vragen te stellen de inbrenger zich bewuster wordt van zijn of haar denken en handelen en op zoek kan gaan naar alternatieven of bijvoorbeeld zichzelf toestaat te berusten in een bepaalde situatie.

 

Wat bieden we aan?

Netwerk Vredestichters start bij voldoende aanmeldingen met een intervisiegroep van 4 – 6 deelnemers onder begeleiding van iemand Netwerk Vredestichters. Naast het begeleiden van het proces kan Netwerk Vredestichters, indien gewenst, theoretische achtergronden of concrete handvatten inbrengen. Praktisch:
• 4 – 6 deelnemers
• 3 intervisiegroep-sessies van maximaal 2 uur
• Midden van het land (omgeving Utrecht)
• Kosten: 75 euro per persoon, exclusief kosten voor de locatie

Bij aanmelden kan worden aangegeven of u een locatie beschikbaar kunt stellen. In het geval één van de deelnemers de locatie verzorgt komen er geen extra kosten bij. Bij voldoende interesse gaan we in het voorjaar een volgende intervisiegroep starten en kan deze ook in de avond plaatsvinden.

 

Aanmelden?

Je kan je aanmelden of je interesse kenbaar maken via het volgende formulier.