Title Image

Symposium – Polarisatie in groepen en kerken. En nu?

Samen met Christelijk Hogeschool Ede en Missie Nederland organiseert Netwerk Vredestichters een

Symposium met Bart Brandsma

20 mei 2022, 09:30-15:00 uur

met thema

Polarisatie in groepen en kerken. En nu?

Vrijdag, 20 mei 2022

09:30 – 15:00 uur

 

Locatie:


Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

 

€ 70 p.p. inclusief koffie, thee en lunch
€ 40,- p.p. voor studenten

Programma

 

09:30   Inloop
10:00   Welkom en introductie
10:15   Inleiding door Bart Brandsma
11:30   Workshopronde 1
12:30   Lunch & ontmoeting
13:30   Workshopronde 2
14:30   TED-talk door Bernard Reitsma
15:00   Afronding

Hoe verdeeld zijn we in Nederland en welke rol speelt polarisatie in de kerken? Hoe herkennen we de signalen van polarisatie en hoe reageren wij daarop?

We krijgen van diverse kanten signalen dat binnen de kerken gevoelens van onmacht en verwarring zijn omdat er een verscherping van tegenstellingen merkbaar is. Leiders worden aangesproken met uiteenlopende meningen in de hoop dat zij medestanders worden in de “strijd”. We concluderen dat polarisatie ook binnen de kerk de nodige onrust, verwijdering en conflicten geeft.

Juist bij polarisatie, waar het gaat om een uitvergroting van de verschillen die er zijn, blijkt het moeilijk te zijn om met elkaar in gesprek te blijven. We hebben handvatten nodig om de dynamiek van polarisatie te begrijpen, het op een juiste manier te benaderen met als doel de onderlinge verbondenheid te herstellen.

Netwerk Vredestichters, de Christelijke Hogeschool Ede en Missie Nederland organiseren op vrijdag 20 mei 2022 samen met Bart Brandsma een symposium om dit onderwerp onder de loep te nemen en te zoeken naar oplossingsrichtingen.
In dit symposium hebben we een scala van deskundigen bijeengebracht om ons te leren hoe wij in de praktijk met polarisatie om kunnen gaan.

Voor wie is dit symposium?

Dit symposium is voor leiders binnen kerken en organisaties en diegene die op een andere manier leiding geven aan mensen. Ook voor professionals die zich verder willen bekwamen op dit gebied is dit symposium zeer geschikt. Het is toepasbaar voor kerk, kring, team, werkgroep, klas, gezin, familie en elke ander plek waar mensen samen komen en/of samenwerken.

Workshops

 

In de workshoprondes gaan we in op onderwerpen die gerelateerd zijn aan polarisatie of het verder uitdiepen. In de workshops proberen we de stof ook praktisch toepasbaar te maken. Klik op de naam van de workshop voor meer details.

Vragenuurtje - Bart Brandsma


Bart zal tijden dit uur ingaan op uw vragen naar aanleiding van het hoofdonderwerp Polarisatie in groepen en kerken. En nu?

 

 

 

 

Polariserende onderwerpen bespreekbaar maken in de kerk – Jan Wolsheimer

We praten niet graag over schurende onderwerpen in de kerk. Soms vanuit de angst dat er een escalatie zal volgen. Toch worden kerken juist volwassen als er wel inhoudelijk wordt gesproken over ingewikkelde thema’s. Denk aan Israël, eindtijd, homoseksualiteit of de coronapandemie. In deze workshop bekijken we de aanpak van CAMA Parousia Woerden om avonden te organiseren waar écht naar elkaar werd geluisterd en hoe dit tot zegen was voor de gemeenschap.

Verschillen van mening en toch verbonden blijven met elkaar hoort bij het proces van volwassen worden. Het middelpunt van de kerk is de persoon van Jezus Christus en niet onze mening over tal van onderwerpen. Het is bevrijdend om zo naar verschillen te kijken, deze te accepteren en samen Jezus te dienen.

Jan Wolsheimer is ruim 13 jaar lang voorganger geweest in een evangelische kerk in Woerden, deed pionierswerk onder ‘nieuwe spirituelen’ in Amsterdam en Woerden en sinds drie jaar is hij directeur van MissieNederland én buurtdominee in zijn eigen buurt.

Battle of the Bubbles – Stephen Overduin en Eddy de Pender

Het lijkt erop of er de afgelopen twee jaar rondom corona twee bubbels langs elkaar heen hebben geleefd, waarbij er wederzijds een negatief beeld is ontstaan: de gevaccineerden en de ongevaccineerden. In de praktijk blijkt, dat een gesprek tussen beide groepen bijna niet mogelijk was.

Gevaccineerde ervaren ongevaccineerden als gevaarlijk voor de gezondheid en egoïstisch door geen rekening te houden met anderen, waaronder de zorg. Ongevaccineerden ervaren dat hun argumenten niet gehoord worden en voelen zich weggezet als tweederangsburgers. In elke gemeente zitten waarschijnlijk beide groepen. Deze bubbels kunnen ook ontstaan rondom onderwerpen als de doop, het Avondmaal, liederen in de kerk, en noem maar op. Een hele uitdaging voor de leiding. In deze workshop willen we onderzoeken op welke manier er een zinvol gesprek tussen beide bubbels kan ontstaan.

Polarisatie die onderdrukt wordt, kan als een kanker groeien en op een onverwacht en ongeschikt moment naar boven komen in een vorm die soms niet eens te herleiden is naar het wezenlijke geschilpunt.

Stephen Overduin is predikant in Breda en trekker van de School voor Leiderschap binnen de Kerk van de Nazarener. Daarvoor was hij predikant in Rotterdam-Zuid voor bijna 14 jaar. Eddy de Pender is betrokken bij Netwerk Vredestichters sinds de oprichting in 2008. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in gemeenten van verschillende denominaties alsmede in christelijke organisaties.

Church mediation – Peter van Genderen

Conflicten kunnen in korte tijd ontstaan. Soms heel heftig, maar vaak ook als een onuitgesproken onvrede die als een veenbrand kan blijven woekeren. Op de gevoelige momenten vraag je je af wat nu een goede manier is om te reageren.
In deze workshop gaan we ontdekken welke dynamiek hierachter zit en wat maakt dat juist kerken en groepen hier gevoelig voor zijn. Mede aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je inzicht en handvatten om op een betere manier te kunnen reageren op kritiek en spanningen en al in een eerder stadium de kenmerken te kunnen herkennen en op te anticiperen.

In deze workshop krijg je inzicht in de dynamiek van conflicten en leer je wat helpt om hier tijdig op een andere en betere manier mee om te gaan.

Peter van Genderen is MfN register mediator en heeft een praktijk voor mediation en coaching (www.genderenmediation.nl). Tevens is hij één van de trainers van de Post HBO Mediation van de CHE. Peter heeft veel ervaring met leidinggeven en conflicthantering binnen kerken en groepen. Daarnaast is hij samen met zijn vrouw verbonden aan FamilyLife, een onderdeel van stichting Agape.

Reflecteren op je eigen gedrag in polarisatie – Sake Stoppels en Sabine van der Heijden

In deze workshop krijg je een kader om te reflecteren op wat jou helpt en belemmert om goed om te gaan met conflictsituaties. We kijken daarbij naar je kwaliteiten, waarden en overtuigingen, identiteit en rol en je missie.

Sabine van der Heijden (1959) is docent en supervisor aan de opleiding Theologie aan de CHE in o.a. persoonlijke ontwikkeling, communicatie en jeugdwerk. Dr. Sake Stoppels is beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

 

 

Wat is het verschil tussen mediation in de kerk en churchmediation? – Jolanda Krikke

In de workshop vertel ik je mijn ervaringen over werken met hele kerkgemeenschappen, groepen mensen in de kerk die in conflict zijn door b.v. polarisatie. We gaan in gesprek en oefenen met een tool die je kunt gebruiken in je werk, binnen en buiten de kerk. Om een start te kunnen maken met mensen die in conflict zijn, is het belangrijk dat men naar elkaar gaat leren luisteren en “veilig” kunnen vertellen wat ze lastig vinden.

Na mijn workshop heb je meer inzicht gekregen hoe je om zou kunnen gaan met groepen mensen die in conflict zijn. Je zult dan ook begrijpen dat alleen even het conflict oplossen geen definitieve oplossing is!

Eén dag na deze workshop ben ik 43 jaar getrouwd met Dirk. We hebben 2 kinderen en 2 aangetrouwde kinderen, 5 kleinkinderen met de 6de op komst.

  • Heb gewerkt als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de verpleegkundige thuiszorg, later als verpleegkundig docent op school.
  • 10 jaar als professioneel zangeres in binnen- en buitenland.
  • Nu werkzaam als pastoraalwerker, churchmediator, trainer en coach door heel Nederland.

Tijdens de coronaperiode heb ik een verwerkboekje geschreven met als titel: verwerking na een crisis of trauma.

Polarisatie: grenzen aan inclusiviteit? – Bernard Reitsma

Deze workshop gaat over de grenzen van inclusiviteit in de context van polarisatie. Polarisatie gaat op een dieper niveau vaak over echte tegenstellingen. Wat nu als het werkelijk botst, en posities onverenigbaar zijn en tegenstellingen onoverbrugbaar. Hoe vind je dan een weg om te gaan in de kerk of in het publieke domein. En wat is echt onacceptabel, omdat het gewoon ‘kwaad’ is? Wie bepaalt dat eigenlijk, wat kwaad is en wat niet? Wat in de gemeenschap wel of niet wordt geaccepteerd? Hoe hou je het samen uit? Of niet?

In deze workshop gaan we aan de slag om samen te zoeken naar de grenzen van inclusiviteit en wat dat betekent voor samen kerk zijn. Hier krijg je zelf de spiegel voorgehouden en schuur je aan elkaar.

Bernhard Reitsma is lector diversiteit en professionaliteit aan de CHE en bijzonder hoogleraar aan de VU voor de kerk in de context van de islam. Passie voor God en zijn schepping, verlangen dat Christus in deze wereld groot gemaakt wordt en dat mensen door Hem te gaan volgen naar zijn bedoelingen gaan leven.

Homoseksualiteit & Kerk het verhaal van de Nieuwe Kerk Utrecht – Dirk de Bree

De Nieuwe Kerk Utrecht hecht aan ‘ruimte voor verschil’ t.a.v. dilemma’s die er kunnen spelen in de kerkelijke gemeente. Dit wordt bijv. zichtbaar in de liturgie, gebruik van orgel en bands, kinderdoop en opdragen, volwassendoop door onderdompeling etc.
Onlangs is er een visie en beleid vastgesteld over homoseksualiteit en kerk. Een bijzonder boeiend en intens traject waarin veel geleerd is. We hebben o.a. gebruik gemaakt van de methode ‘Deep Democrazy’, waarin gestreefd wordt de wijsheid van de minderheid in te brengen. In de workshop vertel ik ons verhaal, de mooie dingen, de ingewikkeldheden, de lessen die we leerden.

Het verhaal van de Nieuwe Kerk is een hoopvolle spiegel – het kan wel, het hartgrondig met elkaar oneens zijn en toch komen tot gemeenschappelijk gedragen beleid.

Mijn naam is Dirk de Bree, 43 jaar, getrouwd, 5 zonen, waarvan 1 pleeg. Werkte tot september naast mijn kerkenwerk voor de CHE (Theologie.) Werk nu zo’n 5 jaar als predikant voor de Nieuwe Kerk Utrecht.

Systeemdenken – Tjeerd Boersma en Ger Somhorst

In deze workshop gaan we de systeembril opzetten. Geen lineaire analyse van wat er aan de hand is, maar een kijk op de situatie waarbij vooral de onderlinge relaties in het vizier komen. Problemen niet isoleren, maar ze in de context van het geheel beschouwen. De systeemgedachte gaat ervan uit dat er bij ieder mens twee basiskrachten aan het werk zijn. De kracht om een individu te zijn, zelfstandig en autonoom en de kracht om verbonden te zijn met anderen, om ergens bij te horen; de behoefte aan verbondenheid en de behoefte aan autonomie. In de workshop staan we kort stil bij de theorie en passen dat toe op groepen en kerken en gaat u zelf ervaren hoe ’t één en ander werkt.

Dit gedachtegoed is voor Netwerk Vredestichters mede de basis voor het vaststellen stellen van de oorzaak van problematiek in groepen en kerken. Het helpt iedereen (die anderen wil helpen) met te zoeken naar herstel van relaties en oplossingen voor de problematiek.

Tjeerd is registermediator, (team)coach en procesbegeleider. Mensen en groepen collega’s die vastzitten in hun onderlinge werkrelatie helpen bij het losmaken daarvan. Ze te motiveren zich opnieuw te verbinden, dat is de belangrijkste drive in zijn werk.
Ger is adviseur en ondersteunt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Hij treedt regelmatig op als adviseur voor kerken en christelijke organisaties die een spannende tijd doormaken en begeleidt hen in het proces van de-escalatie, herstel van relaties en het zoeken naar duurzame oplossingen.

Zinvol contact met conflictzoekende mensen – Karin Somhorst

Hoe moeilijk is het om met elkaar in contact te blijven als er spanningen zijn en vooral als de ander op zoek is naar de confrontatie. Hoe blijf je dan in gesprek? Moeten we in gesprek blijven? Heeft verder praten nog zin? Hoe ga ik reageren zonder de relatie op scherp te zetten?
In deze workshop bekijken we een aantal praktische handvatten en oefenen we met een lastige situatie.

Kom vooral naar deze workshop als je het moeilijk vindt om jezelf niet te verliezen in contact met mensen die het conflict of de confrontatie zoeken.

Karin: Ik word blij als ik kan bijdragen aan het herstel van de relatie tussen mensen als deze verstoord is. Dat is de rode draad in alles wat ik in mijn werk als Klachtenfunctionaris (in de zorgsector) en bij Vredestichters doe. Bij dit werk ben ik altijd gefascineerd door de rol van communicatie en op zoek naar handvatten die ik zelf, maar ook de ander, zou kunnen inzetten om de communicatie te verbeteren.