Spanningen
&
Cultuur
in de kerk

Bouwen aan een cultuur waarin we beter omgaan met spanningen en conflicten

Vrijdag
22 maart 2019

De Lichtboog, Kruisboog 22
3994
AE  Houten
€ 45,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch
€ 30,- p.p. voor studenten


Waarom dit thema ?

Waarom is het vaak zo ingewikkeld om met meningsverschillen en spanningen om te gaan in kerken en kerkelijke gemeenten? Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van leiderschap, veeleisende gemeenteleden, uitoefening van macht (bewust of onbewust) en de mate waarin betrokkenen kunnen reflecteren op eigen houding en gedrag. Allemaal aspecten waar goed uit te komen is als er een cultuur heerst van openheid en waarin het eerlijke gesprek gevoerd kan worden. 

Voor wie is de dag ?
Deze dag is voor leiders binnen kerken en organisaties en diegene die op een ander manier leiding geven aan mensen. Ook voor professionals die zich verder willen bekwamen op dit gebied is dit seminar zeer geschikt. Het is toepasbaar voor kerk, kring, team, werkgroep, klas, gezin, familie en elke ander plek waar mensen samen komen en/of samenwerken.

Robert Doornenbal is predikant van de NGK De Lichtboog in Houten. Hij zal de inleiding over dit onderwerp verzorgen vanuit zijn vakgebied en ervaring. Tevens neemt hij in de eerste ronde één van de focus-sessies voor zijn rekening met het onderwerp: Omgaan met spanningen in de eigen (werk)context: verdieping van inzicht, verkenning van handelingsopties

Programma


09:00: Inloop
09:30:
Opening
09:50: 
Inleiding door Robert Doornenbal
10:40:
Pauze
11:00: 
Eerste ronde Focus-sessies
12:30:
Gezamenlijke Lunch
13:15: Tweede ronde Focus-sessies
14:45 - 15:00:
Afsluiting

Focus-sessies

Netwerk Vredestichters gebruikt in haar aanpak een breed scala aan 'interventies' of zo u wilt 'gereedschappen' om in een bepaalde fase toe te passen. We organiseren 4 focus-sessie georganiseerd. De eerste wordt in de eerste ronde gehouden. De andere drie worden bij voldoende belangstelling zowel in de eerste als in de tweede ronde aangeboden. 
Een week voor het symposium kan diegene de zich hebben aangemeld, een voorkeur aangeven voor de focus-sessies.


1

Omgaan met spanningen in de eigen (werk)context

met Robert Doornenbal

Deze workshop sluit direct aan op de ochtendsessie. We gaan met elkaar nadenken over wat we in onze eigen specifieke (werk)context waarnemen. Wat is mijn rol als (mede)leidinggevende? Welke machtsprocessen neem ik waar, en hoe beweeg ik mijzelf daarin? Wat kan ik doen om het onderlinge vertrouwen te versterken? Waar heb ik misschien blinde vlekken als het gaat om wat er - onderhuids - gebeurt in de groep? We proberen elkaar een stap verder te helpen qua bewustwording en handelingsmogelijkheden.


2

Communicatie en cultuur als het spannend wordt

met Karin Somhorst en
Gerard van der Schee

Wat communiceer je naar de gemeente als een moeilijk gesprek of een crisis is afgerond? En wat spreek je als gesprekpartners onderling af over wat je vertelt aan derden? De spanning tussen openheid naar de gemeente en zaken in liefde bedekken (1 Cor. 13:6) hangt mede af van de cultuur in de gemeente en het vermogen om te kunnen leven met dilemma's. Slechte communicatie geeft extra spanning en nieuwe conflicten. In deze focus-sessie geven wij u tips en tricks over hoe u uw communicatie kunt verbeteren.


3

Naar een cultuur van
open gesprekken


met Bert Moolhuizen en
Peter van Genderen

Het is vaak lastig om een ‘goed gesprek’ te voeren. Juist als het spannend is en er dingen mis (dreigen te) gaan is het niet eenvoudig om een ander te bereiken en aan te spreken. Maar zaken onbesproken laten is ook geen oplossing. Wat zeg je tegen elkaar en hoe doe je dat nu op een goede en opbouwende manier? Hoe bouw je aan een cultuur waarbij er ruimte en openheid is om elkaar aan te spreken zonder te beschadigen? In deze workshop zoeken we samen naar een antwoord op deze vragen.


4

Het belang van zelfreflectie
en zelfdifferentiatie


met Eddy de Pender en
Ger Somhorst

In spannende situaties spelen emoties vaak een belangrijke rol. De ervaring leert dat het dan niet altijd eenvoudig is om denken en voelen, onze emoties en ons verstand op een goede manier bij elkaar te houden. We hebben de neiging om meer naar de rol van de ander te kijken dan naar onszelf. In deze workshop willen we nagaan wat er nodig is om open te kunnen zijn en niet angstig, gesloten of ontwijkend. We onderzoeken welk groepsklimaat jou helpt om open en kwetsbaar te zijn.