Gedoe in de kerk en dan?

basisstappen voor om te komen tot herstel

Vrijdag
23 maart 2018

De Lichtboog, Kruisboog 22
3994
AE  Houten
27,50 p.p. inclusief koffie, thee en lunch


Waarom dit thema ?


"Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen" is een tekst die we allemaal wel kennen. Hoe we dat in kerken en organisaties ook proberen, er ontstaat toch met enige regelmaat gedoe.
Het is niet altijd te voorkomen en als het zich manifesteert, zijn er vragen als: "hoe voorkomen we dat het escaleert?",  "hoe zorgen we er voor dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken en eventuele schade wordt hersteld?" en "hoe kan ik als leider daarin een rol spelen?". 
Dat is het thema van dit seminar dat eveneens in het teken staat van het jubileum van Netwerk Vredestichters. We mogen als netwerk al ruim 10 jaar leiders op dit gebied toerusten en kerken en organisaties helpen bij stappen om te komen tot herstel. 
09:00: Inloop
09:30: Introductie & aandacht voor 10 Jarig jubileum
09:50: Inleiding door Dr. Sake Stoppels, Beliefs and Practices aan de VU, over redenen waarom kerken het zo moeilijk vinden om "gedoe" onder ogen te zien en het aan te pakken
10:30: Pauze - met een verrassing
10:50: Basisstappen om te komen tot herstel zoals Netwerk Vredestichters die vaak toepast, door Ger Somhorst (onderdeel van het netwerk)
11:30: Eerste ronde Focus-sessies
12:45: Gezamenlijke Lunch
13:30: Tweede ronde Focus-sessies
14:45 - 15:00: Afsluiting
Voor wie is de dag ?

Deze dag is voor leiders binnen kerken en organisaties en diegene die op een ander manier leiding geven aan mensen. Ook voor professionals die zich verder willen bekwamen op dit gebied is dit seminar zeer geschikt. Het is toepasbaar voor kerk, kring, team, werkgroep, klas, gezin, familie en elke ander plek waar mensen samen komen en/of samenwerken.

Focus-sessies


de Netwerk Vredestichters
Conflictstijltest
-
persoonlijke stijlen

De manier waarop wij ons gedragen en communiceren in conflictsituaties, is gebaseerd op een combinatie van ons karakter, onze ervaringen en wat we hebben aangeleerd. Sommigen vluchten weg en stoppen met communiceren, anderen exploderen in een stortvloed van woorden.

Karin Somhorst heeft voor Netwerk Vredestichters een nieuwe conflictstijlentest ontwikkeld die inzicht geeft in jouw eigen stijl in rustsituatie en in stresssituatie. We gaan deze test met elkaar bespreken. Tevens krijgt iedere deelnemer tips hoe je als leider de diverse stijlen kunt herkennen en deze constructief kunt inzetten in spannende situaties.de Luister- en spreekstoel
-
elkaar leren verstaan

Als we in het vredestichtend proces toe zijn aan de fase van vergeving en verzoening, reiken we een bijzondere aanpak aan.
Het wordt geen heen- en weer gesprek onder onze leiding, maar een luistergesprek. Want pas als iemand zich gehoord en begrepen voelt, komt er ruimte in zijn/haar ziel om een stap van vergeving en verzoening te maken.
In de praktijk van Vredestichters zien we hoe krachtig dit kwetsbare luistergesprek werkt. In de workshop gaan we het daarom oefenen ahv een casus. Je gaat dan ook ervaren hoe goed het is om het luistergesprek van twee individuen in de grote groep te doen. Want je leert van elk luistergesprek en het feit dat het gesprek plaatsvindt werkt helend voor de hele groep.


Wat is er aan de hand? 
-
bepalen van de ernst
van de situatie

Gedoe kan allerlei vormen aannemen. Soms is er een meningsverschil tussen twee personen, maar vaak zijn er meerdere mensen bij betrokken. Zeker als er veel over gesproken wordt en anderen zich ermee gaan bemoeien kan het snel uit de hand lopen en leiden tot een echt conflict tussen (groepen van) kerkleden.
Hoe herken je nu de ernst van de situatie en welke actie kun je het beste ondernemen in de verschillende fases van een conflict? Wat kun je zelf doen en wanneer is het verstandig om er iemand van buiten bij te betrekken? Na een inleiding over dit thema gaan we aan de hand van een casus met elkaar op zoek naar een antwoord op deze vragen.
Leiding geven aan herstel


We houden niet van gedoe. Zeker niet in de kerk. De allereerste stap, als je merkt dat er iets van gedoe is, erkennen dat het niet vanzelf weggaat. Om met Bill Hybels te spreken: ‘If it feels funky, engage.’ Als die stap eenmaal genomen is, dan kan er een proces van herstel op gang komen, waarbij de verschillende partijen gehoord kunnen worden en het gevoel krijgen dat ze er toe doen.

Eddy de Pender gaat in op hoe van daaruit naar gezamenlijke oplossingen gezocht kan worden, die recht doen aan de breedte van de gemeente. Dat betekent niet dat er geen lastige besluiten genomen moeten worden, maar er is dan draagvlak om vooruit te denken en het belang van het geheel en de ander, boven het eigen belang te stellen.