Stacks Image 2
Peter van Genderen - Houten
Stafmedewerker Nederlands Gereformeerde Kerk en zelfstandig gevestigd mediator en coach. Verbonden aan het project 'Mediation naast Rechtspraak'.

0622043903
Stacks Image 3
Arnold van Heusden - Driebergen
Voorzitter Stichting Connecting Churches, voormalig directeur van de Missie Nederland (Evangelische Alliantie). Arnold heeft veel ervaring met conflictsituaties in kerken, gemeenten en christelijke organisaties.
0645080754
Stacks Image 3701
Bert Moolhuizen - Emmen
Bert is zelfstandig mediator, coach en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leidinggeven in kerken en (christelijke) organisaties. Hij verzorgt ondermeer trainingen op het gebied van conflicthantering voor leidinggevenden.
0615303156
Stacks Image 4
Eddy de Pender - Driebergen
Eddy is coach & mediator. Hij is auteur van de brochure Vuistregels voor Vredestichters en het boek Vrede stichten in de kerk
0610912623
Stacks Image 5
Gerard van der Schee - Almere
Gerard begeleidt gemeenten als coach in kortere of langere processen en projecten. Vanuit zijn passie om mensen te helpen goed om te gaan met boosheid ontwikkelde hij de (missionaire) cursus Goed Boos (
www.goedboos.com). Ook coacht hij mensen individueel rond boosheid. Hij gaf samen met Eddy de Pender vorm aan Vuistregels voor Vredestichters.
0622558802
Stacks Image 6
Karin Somhorst - IJsselstein
Karin heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen in conflictsituaties.

0306880160
Stacks Image 7
Ger Somhorst - IJsselstein
Ger is adviseur en ondersteunt organisaties bij het doorvoeren van veranderingen. Hij faciliteert groepsprocessen, begeleidt teams en coacht individuen.
0650646475
Stacks Image 324
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.
Stacks Image 331