Er is een netwerk aan sprekers, trainers en coaches beschikbaar om kerken en gemeenten te ondersteunen.

We onderscheiden twee hoofdgebieden:

1.
Preventief - opbouw, vorming, training

Voorkomen is beter dan genezen. De praktijk is dat er veel speelt in een gemeente. Hoe leren we als kerk en gemeente omgaan met verschillen? Er worden trainingen, lezingen, workshops en cursussen aangeboden.

2.
Conflictbemiddeling

Als er eenmaal conflicten zijn, hoe lossen we ze dan op? Soms lukt het om daar met elkaar uit te komen, soms is het nodig dat iemand van buiten wordt ingeschakeld. Mensen in ons netwerk hebben ervaring met mediation en conflictbemiddeling, zowel individueel gericht als voor een totale gemeente.

Op de
volgende pagina stellen we ons kort aan U voor.
Stacks Image 387
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.
Stacks Image 394