Hieronder een overzicht van het voorgestelde proces om een gemeente in woelige wateren te begeleiden in rustiger vaarwater. De gehele gemeente is betrokken en iedereen kan gehoord worden. Nadere informatie bij info@vredestichters.nl

1. Afstemming en overeenkomst
• Helder krijgen van de doelen
• Duidelijkheid mbt de rol van de begeleiders
• Overeenstemming mbt randvoorwaarden (inzet, vergoeding e.d.)

2. Toerusting & Training
• Workshops voor de gehele gemeente
• Aandacht voor individuele begeleiding

3. Informatie verzamelen
• Feitelijke gegevens mbt organisatie, beleidsstukken e.d.
• Enquete (hele gemeente)
• Telefonische interviews (een twaalftal gemeenteleden)
• Gestructureerde dialoog dmv kleine groepen
• Tussenrapportage

4. Het verleden een plaats geven
• Grote groep - gestructureerde dialoog
• Grote groep - neutraliseren van wat er gebeurd is
• Interpersoonlijke bemiddeling (indien gewenst)

5. Oplossingen
• Overwegingen mbt belangen
• Brainstormen
• Evalueren
• Overeenstemming bouwen voor de toekomst
• Overeenstemming met diegenen die er niet bij (kunnen) zijn

6. Afronding
• Geschreven rapportage
• Afsluitende viering
• Nazorg-afspraken
Stacks Image 3153
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.
Stacks Image 3160