Als Netwerk willen we graag kerken ondersteunen in he tomgaan met (menings)verschillen.
We hebben een aanbod samengesteld wat verdeeld kan worden in twee aspecten.

1. Wat kunnen we doen om conflicten te voorkomen, of anders geformuleerd, hoe kunnen we leren beter met verschillen om te gaan.

2. Hoe lossen we eenmaal gerezen conflicten op?

Voor het eerste punt hebben we het volgende aan te bieden:
• lezingen
• maatwerk
• workshops
• cursussen

Voor het tweede kunnen we helpen in onderstaande situaties:
• bemiddeling
• gemeentebrede interventie
• coaching

U kunt altijd meer informatie krijgen via info@vredestichters.nl
Stacks Image 3093
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.
Stacks Image 3100