Spanningen
&
Cultuur
in de kerk

Bouwen aan een cultuur waarin we beter omgaan met spanningen en conflicten

Vrijdag
22 maart 2019

De Lichtboog, Houten

Klik hier voor meer informatieWij als Netwerk Vredestichters betrokken bij projecten zoals:

  • coaching voorgangers/predikanten
  • begeleiding christelijke organisatie ivm spanning
  • gemeentebreed proces van verzoening en herstel
  • tussen leidinggevende en medewerkers
  • begeleiden oudstenteam: groei in weerbaarheid
  • mediation leden in een gemeente

We voeren deze projecten uit in zowel evangelische gemeenten als protestantse/reformatorische kerken. Voor informatie:
mail of bel ons (06-10912623)
Stacks Image 823
GoedBoos gaat vanuit 12 bijbelverhalen in op diverse aspecten van boosheid

Zeer inspirerend voor iedereen die wat meer grip wil krijgen op wat boosheid is en wat het niet is; wanneer het goed is en wanneer niet.

Meer info:
zie website
Stacks Image 826
Scan over nivo's van conflicten

Spanningen in de kerk komen voor. Op zich niet erg, want een gezonde spanning hebben we nodig. Maar wanneer wordt een gezonde spanning ongezond? Op basis van het werk van Speed Leas hebben twee inmiddels afgestudeerden van de CHE, Paul Esveld en Kees Hamelink, een scan ontwikkeld die aangeeft hoe ernstig de spanning is in de gemeente. Op basis van vragen krijgt U inzicht in de situatie in uw gemeente. Tevens krijgt U richtlijnen wat er in de gegeven situatie te doen is.

Start
hier de scan.
Stacks Image 269
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.

Kijk ook eens op ons weblog
Stacks Image 266