Eenheid als het spannend wordt!

22 maart 2018


Hoe blijf je bij elkaar ondanks verschillen?

Seminar, georganiseerd door Netwerk Vredestichters


Binnenkort verschijnt er meer informatie

Stacks Image 5083

———————————————

Stacks Image 823
GoedBoos gaat vanuit 12 bijbelverhalen in op diverse aspecten van boosheid.
Meer info:
zie website

Zeer inspirerend voor iedereen die wat meer grip wil krijgen op wat boosheid is en wat het niet is; wanneer het goed is en wanneer niet.
Stacks Image 826
Scan over nivo's van conflicten

Spanningen in de kerk komen voor. Op zich niet erg, want een gezonde spanning hebben we nodig. Maar wanneer wordt een gezonde spanning ongezond? Op basis van het werk van Speed Leas hebben twee inmiddels afgestudeerden van de CHE, Paul Esveld en Kees Hamelink, een scan ontwikkeld die aangeeft hoe ernstig de spanning is in de gemeente. Op basis van vragen krijgt U inzicht in de situatie in uw gemeente. Tevens krijgt U richtlijnen wat er in de gegeven situatie te doen is. U kunt de scan
hier vinden.
Kijk ook eens op ons weblog
Stacks Image 5090

———————————————

Stacks Image 5088
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.