Stacks Image 5112


26 maart 2021 - Webinar met Bert Reinds

Verbindend leidinggeven in tijden van onzekerheid


meer informatie…
Netwerk Vredestichters heeft zich als doel gesteld om kerken / gemeenten en christelijke organisaties te ondersteunen in het geval het spannend is of wordt.

Dat doen we door toerusting van voorgangers/predikanten en andere leidinggevenden en het bieden van diverse vormen van hulp of begeleiding die nodig is in voorkomende situaties.

Belangrijk bij de aanpak is het neutraliseren van een eventueel geëscaleerde situatie, het herstel van relaties en daarna gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing voor alle partijen.

We voeren deze projecten uit in zowel evangelische/pinkster gemeenten als protestantse/reformatorische kerken .

Vormen van begeleiding zijn o.a.:

  • Analyse van de situatie en opzetten van een aanpak voor hersteltraject
  • Het ondersteunen in (delen van) het hersteltraject
  • Gemeentebreed proces van verzoening en herstel
  • Bemiddeling voorganger/predikant en (oudsten)raad.
  • Bemiddeling tussen gemeenteleden onderling
  • Coaching voorganger/predikant
  • Begeleiden raad/oudstenteam: groei in weerbaarheid
Netwerk Vredestichters bestaat meer dan 10 jaar en heeft in de meer dan 70 situaties (kleiner en groter) ondersteuning geboden.

Eens per jaar organiseren we een symposium met informatie een toerusting voor voorgangers/predikanten en leidinggevenden.

Voor informatie: mail, bel (06-10912623) of schijf u in voor de nieuwsbrief.

Stacks Image 823

GoedBoos - drie boeken en een internet-cursus over goed boos zijn

Zeer
inspirerend voor iedereen die meer grip wil krijgen op boosheid: Hoe werkt het, wat zegt de bijbel, hoe geef je leiding bij spanningen?
Over communicatie bij irritatie met als doel de situatie te bespreken en de relatie te behouden.

Meer info:
zie website

Stacks Image 826
Scan over nivo's van conflicten

Spanningen in de kerk komen voor. Op zich niet erg, want een gezonde spanning hebben we nodig. Maar wanneer wordt een gezonde spanning ongezond? Op basis van het werk van Speed Leas hebben twee inmiddels afgestudeerden van de CHE, Paul Esveld en Kees Hamelink, een scan ontwikkeld die aangeeft hoe ernstig de spanning is in de gemeente. Op basis van vragen krijgt U inzicht in de situatie in uw gemeente. Tevens krijgt U richtlijnen wat er in de gegeven situatie te doen is.

Start
hier de scan.
Stacks Image 269
Netwerk Vredestichters zet zich in om gemeenten en de leden te helpen vredestichters te zijn of te worden. Er is een groep van ervaren sprekers, trainers en coaches die hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen ter ondersteuning van kerken en gemeentes. Dit netwerk is breed samengesteld, zowel wat betreft kerkelijke achtergrond als geografisch. Als U belangstelling hiervoor hebt, kunt U via een mailtje informatie aanvragen.

Kijk ook eens op ons weblog
Stacks Image 266